Palvelut

Talousanalyysi, kassavirtalaskelmat, kassavirtakoulutus, kassavirrat kuntoon!

 

Taloushallintokoulutus ja -konsultointi

 

Johdon visioiden ja strategioiden mallintaminen sekä niiden toteutumisen seuranta
 
Talousmallinnukseen pohjaava johtamisvalmennus
 
Investointien ja saneerausten sekä markkinoinnin ja tuotannon prosessien talousmallinnus
 
Tulevien tilinpäätösten ja kassavirtojen estimointi sekä simulointi
 
Kannustavien palkitsemisjärjestelmien suunnittelu
 
Rahoituksen suunnittelu ja riskien hallinta

 

 Riku_Lehtinen_edustuskuva_rajattu.jpg