Talousanalyysi

Tämän talousanalyysikoulutuksen menetelmät poikkeavat kaikista tähän astisista talousanalyysikoulutuksista siinä, että tässä tilaisuudessa opetellaan analysoimaan talousraportteja näkemällä  kassavirrat   laskelmien läpi! 

Miten taloustietoja (tuloslaskelmat, taseet, kassavirtalaskelmat, budjetit, investointi-, rahoitus- ym. laskelmat) luetaan ja tulkitaan  -  oikeasti, suomeksi ja ymmärrettävästi?

 

Tämän talousanalyysikoulutuksen tarkoituksena on tarjoilla juuri ne eväät, joiden avulla talousanalyysit onnistuvat! 

 

Koulutus soveltuu erityisesti myös toiminimien, kommandiittiyhtiöiden, pienten osakeyhtiöiden, osuuskuntien ja yleishyödyllisten yhteisöjen talousanalysointiin toimialasta riippumatta.

 

Koulutuksen tarkoituksena on nostaa  riskien  tunnistamis- ja analysointitaitoja tuntuvasti aiemmasta. 

Talousanalyysikoulutuksen lisäarvo-ketjumissio:  tämä koulutus tähtää siihen, että erilaiset vakuus-, rahoitus-, investointi-, saneeraus- ym. päätökset nojaavat koulutuksen jälkeen entistä paremmin ajan tasalla oleviin, dokumentoituihin talousanalyysitietoihin.

 

Perustellut päätökset ovat harkittuja päätöksiä.  Harkitut päätökset osoittavat, että varovaisuutta on noudatettu.  Dokumentoidut päätökset parantavat päätösten tekijöiden juridista ja taloudellista turvallisuutta.

 -         Talousanalyysien perusterminologia

-          Talousraporttien lukutaidon ”nelivaihe-silmälasit”

-          Talousanalyysien kolme näkökulmaa: historia, nykytila ja tulevaisuus

-          Konsernien talousanalyysit

-          Johdon kyvykkyyden arviointi talousanalyysien pohjalta

-          Talousanalyysien tunnusluvut

-          Talousanalyysien tulkinnat: kannattavuus, vakavaraisuus ja maksuvalmius sekä kokonaisuus

-          Alustavan / keskeneräisen tilinpäätöksen (tai minkä tahansa muun talousraportin) analysointi

-          Stressitestit

 

Koulutuksen yhteydessä saat käyttöösi koulutuksessa käytettävän tulos-tase-kassavirta-Excel-pohjan sekä noin satasivuisen PowerPoint-aineiston, jota voit koulutuksen jälkeen vapaasti käyttää / soveltaa omiin tarkoituksiisi!

 

Koulutus pohjautuu moniin käytännön esimerkkeihin erilaisten organisaatioiden erilaisista talousanalyyseista erilaisissa tilanteissa!

 

Koulutuksen jälkeinen tuki

 

LJK Riku Lehtisen vetämien koulutusten hintaan sisältyy koulutusten jälkeinen tuki esimerkiksi laskelmien käyttöön otossa, soveltamisessa yms. (koskee alle 20 osallistujan ryhmiä).

 

Tarkemmat tiedot LJK Riku Lehtisen vetämien koulutustilaisuuksien yhteydessä!